Search our Site

Mes esame pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas iš visos Europos: Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Čekijos Respublikos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos susivieniję dėl bendro tikslo – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius Afrikoje, pradedant nuo konkrečių bendruomenių Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje.

Norime atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus paraginimą, kuris teigia, jog „prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems prieigos prie geriamojo vandens“ (Enciklika „Laudato si“, 30).

Suprasdami, jog nepajėgsime padėti visiems, nutarėme pirmiausia pagelbėti „tikėjimo namiškiams“ (Gal 6, 10), tai yra Pranciškoniškosios šeimos nariams iš Afrikos šalių. Į mūsų užklausą jau atsiliepė Ugandos, Zimbabvės ir Malavio nacionalinės brolijos, nurodžiusios vietines bendruomenes, kurios patiria didelį vandens stygių. Mūsų pradinis tikslas – surinkti lėšų trims vandens gręžiniams. Vieno gręžinio įrengimas kainuoja apie 10 000 Eur. Įvykdę pirmuosius projektus, socialinę akciją tęsime toliau, kad tai taptų nuolatine Pranciškoniškosios šeimos misija.

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas, šiandien skaičiuoja apie 300 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Pasauliečių pranciškonų ordinui priklauso šeimos ir pavieniai žmonės, kurie gyvena pagal popiežiaus patvirtintą Regulą, buriasi į brolijas, vykdo socialines ir visuomenines iniciatyvas, liudija tikėjimą savo aplinkoje. OFS turi visišką autonomiją, koordinuotą struktūrą ir yra tiesiogiai pavaldus Šventajam Sostui.

Daugiau apie Pasauliečių pranciškonų ordiną: ciofs.org ir ofs.lt.