Search our Site

Nehumambi kaime Zimbabvėje gyvena apie 150 žmonių. Tai yra kultūrinis ir religinis rajono centras, vienijantis daugiau nei 50 gyvenviečių. Nehumambi priklauso klimatinei zonai, kurioje yra mažai metinių kritulių ir aukšta temperatūra, nepalanki geram derliui užauginti. Šiame regione nėra kitų pajamų šaltinių, išskyrus tuos, kurie susiję su grūdų auginimu, gyvulininkystės produkcija, prekyba arbūzais, žemės riešutais ir laukiniais vaisiais. Deja, artimiausias vandens šaltinis yra už 5 km, todėl verstis žemdirbyste yra labai sudėtinga.

Šiuo metu katalikų pamaldos ir šv. Mišios vyksta Nehumambi pradinės mokyklos patalpose, tačiau išaugusi bendruomenė vargiai ten įsitenka, todėl žmonės, tarp kurių yra pasauliečiai pranciškonai, nori pasistatyti bažnyčią. Turėdami vandens gręžinį, gyventojai galėtų nulipdyti 100 000 plytų šventovės statybai. Jie taip pat augintų daržoves, išplėstų vištidę ir kiaulių fermą. Bendruomenės nariai jau dabar nesėdi rankų sudėję: mažuose bažnyčios narių paaukotuose sklypeliuose auginami smulkūs grūdai ir riešutai pardavimui; laikomos 4 kiaulės ir 30 vištų. Projektą koordinuoja ir resursus valdo pasauliečiai pranciškonai.
  • 20180218_143216
  • 20180218_143220
  • 20180218_143245

Simple Image Gallery Extended