Search our Site

Afua egy falu Kamerun északnyugati régiójában. A falu a Fuli-Kom plébániához tartozik, mely a Barmenda egyházközség része. Afuában egy helyi klarissza közösség van, és néhány tagja a Ferences Világi Rendnek. A 25000 embert számláló lakosság tagjai keresztények és muszlimok.

Afua egy tipikus farmközösség, ahol növényeket termelnek. A helyiek többsége farmer és szarvasmarha tenyésztő, akik a farm terményeinek eladásából tartják fenn magukat. A falusiak közül néhányan a szomszédos tea ültetvényeken dolgoznak havi 16 euróért. Afua lakói általában a Mugoilum nevű folyóból szerzik be az iváshoz és főzéshez szükséges vizet, amelyet azonban egy rancs szennyez feljebb a folyón. Ami ezt a folyót különössé teszi, az az, hogy a falusiak a folyásirányban lejjebb isznak, míg ennek a rancsnak a tehenei feljebb. És ami a legrosszabb, hogy az elpusztult lovak tetemeit is ebbe a folyóba dobják. A legközelebbi lehetőség, ahol tiszta vízhez lehet jutni, 3.5 km-re van a településtől.

Afuának 4 fő része van: Mbieh, a központ, Nkfum és Achiantoh. Mbiehben kidoloztak egy vízprojektet, melynek célja, hogy összegyűjtse a sziklákból jövő vizet és ezzel lássa el a másik három részt is. A falusiak építettek egy kis (4 x 4 m) vízgyűjtőt, amelyben állandóan áramlik a víz, de ez csak a környező fél kilométer sugarú körben tudja megoldani a vízellátást. Egy nagyobb vízgyűjtő (9 x 7 m) lehetővé tenné a falu mind a négy részének vízellátását. Főbb csőállásokat fognak építeni különböző helyeken, legalább egymástól 3 km távolságban (Assisi Szt Ferenc templom, Katolikus Iskola, a fő út központi elágazása és mind a négy falurész központja), ahol minden falusi hozzáférhet a vízhez.

Tinédzsereket képeznek ki a vízkészlettel való munkára, és ők lesznek azért felelősek, hogy a rendszer kiépítése után az esetleg fellépő kisebb összekötés problémákat orvosolják. A vízrendszer összes használójának havi hozzájárulást kell fizetni, amely kiváltható a közösség földjén való munkával vagy termények nevelésével és eladásával arra a célra, hogy pénzalapot teremtsenek elő a vízprojekt karbantartására.

Kamerun kapucinus kusztódia vállalta az Afua vízprojekt szemmeltartását, amely Kamerun Országos FVR Tanácsának a felelőssége alatt áll.

Egyedül a ti támogatásotok teszi lehetővé a Well4Africa társadalmi kezdeményezés részére, hogy olyan vízügyi projekteket valósítson meg, mint ez Afuában. Az adományozás lehetséges módjairól ezen az oldalon lehet tájékozódni: https://www.well4africa.eu/index.php/hu/adomanyok. Az Úr áldjon meg bőkezűségedért!