Search our Site

Moulvoudaye egy alkerületa Mayo-Kani kerületben, Kamerun felső északi részén. Bagnai falu egy távoli terület kb. 1,000 lakossal és nomádok jönnek a száraz évszakban vizet keresni maguknak és az állataiknak. A lakosok a tupurik, masszák, musgumik, fulanik és más kisebb törzs. Megélhetésük a mezőgazdaság és az állattenyésztés. Bagnai mint a legtöbb település Kamerun felső északi részén félsivatagos terület, csak 3–4 hónapig esik eső (júliustól októberig) és 8–9 hónapig (novembertől júniusig) súlyos szárazság van.A Szahara befolyását és a klímaváltozást tekintetbe véve, a víz jelentőségét Bagnai-Moulvoudaye-ban nem lehet eléggé hangsúlyozni. A száraz évszakban semmi víz nincs a föld felületén. A folyók gyorsan kiszáradnak, ezért sok a vándorlás egyik területről a másikra, a víz felkutatása érdekében. Az ivóvíz hiánya a gazdaságok és a termés tönkremeneteléhez vezet, és egészségügyi problémákhoz is, olyan betegségeket idéz elő mint a kolera és a tífusz, ezek nagyon gyakran fordulnak elő ezekben a falukban.

Szent Ferenc Harmadrendi Nővérei (TSSF) 45 éve szolgálnak Moulvoudaye-ben, a Jó Pásztor plébániával és a helyi lakossággal együtt dolgoznak oktatási, szociális és plébániai feladatokban. A nővérek tanúsítják, hogy ez egy tipikus vidéki környezet sok nyomorúsággal és magas írástudatlansággal, ahol a lakosság több mint 60%-a (különösen a nők), az alapvető képzést sem kapják meg, a szegénység és a korai házasságok miatt. A FVR nincs jelen Kamerun ezen részén, de a TSSF nővérek ferences karizmájukkal mindent elkövetnek hogy segítsék ezt a hátrányos helyzetű vidéket.

Éveken keresztül a TSSF nővérek négy kísérletet is tettek arra, hogy javítsanak a vízellátás helyzetén, kézzel próbáltak kutat ásni, ami nem járt sikerrel, mert a vidék nagyon sziklás. Éveken keresztül a falusiaknak és állataiknak csak egy ivóvíz forrásuk volt. Mindenki ehhez a forráshoz járt vízért, iváshoz, főzéshez, fürdéshez, mosáshoz, építkezéshez, az állatoknak, növényekre, stb. Az otthoni szükségletekhez szükséges víz megszerzéséhez minden családnak több mint 30 percig kellett pumpálni, és ez a mennyiség csak egy napra volt elég. Sokan az egész napot vízhordással töltötték, mások ott aludtak sorbanállás közben, voltak akik összeverekedtek a vízért, vagy víz nélkül mentek haza.

A “Well4Africa” víz projekt célja volt, hogy fúrt kutat hozzanak létre, ami ellátja Bagnai falut ívóvízzel egész éven keresztül, hiány nélkül. A Bagnai-Moulvoudaye víz projekt magában foglalta egy 65-méter mély kút ásását, egy kézi pumpa létesítését és a víznerő hely elkerítését higiéniai okokból.

A Jó Pásztor Plébánia a Yagoua egyházmegye püspökének hozzájárulásával bocsátotta rendelkezésre a telket ahol a kutat fúrják, és így mindenki ingyen juthat vízhez. A közösség bizottságot állított fel (többek között a falu vezetője és műszaki tudással rendelkező emberek részvételével), hogy bíztosítsák a karbantartást, fenntarthatóságot és biztonságot a víz projekthez. A helyi közösség hozzájjárult a víz projekt megvalósításhoz és továbbra is gyűjteni fog lehetőségeik szerint kisebb éves összegeket a kút fenntartására.

A víz projekt haszonélvezői a Bagnai falu több mint 2000 lakója és más szomszédos falvak. A nők és gyermekek különösen boldogok, mert így idejük marad családjukra és nem kell órákat vízhordással tölteniük napi szükségleteikhez. A falusiak tudnak növényeket termeszteni és az egészségügyi problémáik megoldódnak.

A munkákat a “Bethleem de Mouda Alapítvány” valósította meg 2023 októbertől decemberig. A projektre adományozott összeg EUR 9,000 volt. A "Well4Africa" célja a vízhez való emberi jog biztosítása és kutak fúrása azokon a szegény afrikai területeken, ahol a Ferences Család jelen van. Az adományozás lehetséges módjairól a https://well4africa.eu/index.php/hu/adomanyok oldalon tájékozódhat.

  • 01
  • 02
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Simple Image Gallery Extended