Search our Site

Mbohtong falu egy kis missziós teület a Shisong plébánián, Kamerun északnyugati régiójában, ahol a “Well4Africa” már korábban megvalósított egy vízügyi projektet. A mbohtongi Szent Antal közösség a shisongi Szent Szív FVR közösséghez tartozik. Ez a második állandó lakhelye a helyi egyház által elismert és a kapucinus szerzetesek által támogatott megszentelt női laikus csoportnak.

Mbohtong egy igen kicsiny faul volt, amíg 10 évvel ezelőtt a kapucinus testvérek meg nem alapították a Páduai Szent Antal Általános Iskolát, hogy segítsék a település kevébé kiváltságos gyermekeit. Ezt követően a terület lakossága fokozatos növekedésnek indult. A jelenlegi társadalmi-politikai válság, amely komoly háborúhoz vezetett Kamerunban, sok ember az ország területén belüli és azon kívüli kitelepítését eredményezte. Ez tovább súlyosbította az amúgy is nehéz vízügyi helyzetet. A közelmúltban a háború moiatt még több ember hagyta el a városokat és keresett menedéket a falvakban. Volt aki a mindennapos lövöldözések elől meneküldt, sokan elveszítették otthonukat, amely a fegyveres konfliktusok során égett le. Ennek következtében Mbohtong lakossága 50-ről 400 főre emelkedett.

Mivel Mbohtong lakossága drasztikusan megváltozott, a vízellátás, amely korábban 50 embert szolgált ki, már nem volt elég több száz embernek. A falubeliek két jó vízforrást találtak, mindkettő jó vízellátással rendelkezett, és a fő kérdés az volt, hogyan lehetne a két forrásból a vizet becsatornázni és tartályokkal ellátni a domboldalban élőket.

A Mbohtong vízügyi projekt két szakaszból állt, két vízforráshoz kapcsolódóan (az első a Shisong felé vezető úton, a második pedig a Mbuluf és Kingomen felé vezető úton). Mindkét munkafázis magában foglalta a földmunkát, a csatorna építését és a nyomás nélküli csövek telepítését, két, egyenként 1 m3 -es gyűjtőkamra és két, egyenként 2 m3 -es víztartály építését, valamint két csap felszerelését mindegyik tartályra. Mivel két vízforrást azonosítottak a Mbohtong-hegy két fő tengelyén, ahol a falusiak többnyire laknak, a vizet most a szikláról a gyűjtőkamrákba vezetik, majd a hegyről a kőből készült víztartályokba folyik, ahol az emberek hozzáférhetnek és használhatják azokat. A vízprojekt kedvezményezettjei nem csak Mbohtong falu lakosai, hanem a hegyoldalban lévő két faluban, Kingomenben és Mbulufban élők is.

A Mbohtong vízügyi projekt különleges volt, mert a munkát nem egy megbízott cég, hanem a helyi lakosok maguk végezték. A kapucinus szerzetesek, akik nagyban segítettek a műszaki kivitelezésben, azt mondják, hogy a vízprojektet rövidebb idő alatt is meg lehetett volna valósítani, de a falusiaknak, akik többnyire földművesek, sokszor a gazdaságukról kellett gondoskodniuk.

A Mbohtong vízprojekt karbantartása továbbra is a helyi FVR testvéri közösség felügyelete alatt áll. A terv az, hogy létrehoznak egy bizottságot, amely jelképes hozzájárulást gyűjt a vízellátás karbantartására és javítására, például a törött csövek, csapok stb. cseréjére.

A munkálatokat Mbohtong falu lakosai 2022 februárjától júliusáig végezték. A projektre felajánlott összeg 7 260 euró.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Simple Image Gallery Extended