Search our Site

Kamerūno šiaurės vakarų regione veikianti Šisongo parapija, kur Well4Africa jau įgyvendino vieną vandens projektą, yra įkūrusi mažą misiją Mbohtongo kaime. Mbohtongo šv. Antano bendruomenė priklauso Švč. Širdies vietinei OFS brolijai Šisonge. Tai antroji vieta, kur nuolat gyvena pasišventusių pasauliečių moterų grupė, pripažįstama vietos Bažnyčios ir dvasiškai palydima mažesniųjų brolių kapucinų.

Ilgą laiką Mbohtongas buvo nedidelis kaimelis, kol prieš gerą dešimtmetį mažesnieji broliai kapucinai čia įkūrė Šv. Antano Paduviečio bendrojo lavinimo kolegiją, taip siekdami atsiliepti į mažiau privilegijuotų vietovės vaikų poreikius. Nuo tada gyventojų skaičius ėmė palaipsniui augti. Dėl dabartinės socialinės politinės krizės, kuri sukėlė Kamerūną varginantį karą, daugybė žmonių išstumiami iš savo gyvenamosios vietos tiek šalies viduje, tiek už valstybės ribų. Tai dar labiau paaštrino šiame regione ir taip sudėtingą vandens situaciją. Dėl karo daugybė žmonių neseniai paliko miestus, ieškodami prieglobsčio kaimuose. Kai kurie taip pabėgo nuo kasdienių susišaudymų, o daugelis tiesiog prarado namus, sudegusius ginkluotų konfliktų metu. Dėl visų šių priežasčių Mbogtongo populiacija išaugo nuo 50 iki 400 žmonių.

Drastiškai pasikeitus Mbohtongo gyventojų skaičiui, pusei šimto žmonių tarnavusios vandentiekio sistemos nebeužtenka keletui šimtų gyventojų. Kaimo žmonės surado du gero vandens šaltinius, didžiausias iššūkis buvo sujungti šių dviejų šaltinių vandenį ir įrengti rezervuarus pakalnėje gyvenantiems žmonėms.

Mbohtongo vandens projektas vyko dviem etapais, susijusiais su dviem vandens šaltiniais (pirmuoju – kelyje į Šisongą ir antruoju – kelyje į Mbulufą ir Kingomeną). Abu etapus sudarė kasimo ir kanalo statymo darbai, beslėgių vamzdžių tiesimas, dviejų vandens surinkimo kamerų (po 1 m3) ir dviejų nedidelių rezervuarų (po 2 m3) statyba, čiaupų (po du kiekvienam rezervuarui) montavimas. Kadangi abu vandens šaltiniai buvo nustatyti dviejose pagrindinėse Mbohtongo kalvos ašyse, kur įsikūrę daugiausia kaimo gyventojų, dabar vanduo vamzdžiais nuleidžiamas nuo uolos iki vandens surinkimo kamerų, po to kalva vamzdžiais teka žemyn iki akmeninių vandens rezervuarų, kur žmonės turi prieigą ir gali jį naudoti. Vandens projekto naudos gavėjai yra ne tik Mbohtongo kaimo gyventojai, bet ir kalvos apačioje įsikūrusiuose Kingomeno ir Mbulufo kaimuose gyvenantys žmonės.

Mbohtongo vandens projektas buvo ypatingas, nes visą darbą atliko vietos kaimo gyventojai, o ne samdoma įmonė. Prie techninio įgyvendinimo labai prisidėję broliai kapucinai sako, kad vandens projektas galėjo būti įgyvendintas ir per trumpesnį laiką, tačiau kaimo gyventojai (ūkininkai) dažnu atveju turėjo rūpintis savo ūkiais.

Mbohtongo vandens projekto priežiūra lieka vietinės OFS brolijos atsakomybei. Planuojama įsteigti komisiją, kuri rinks simbolinį įnašą, skirtą vandentiekio išlaikymui ir remonto darbams (sulūžusių vamzdžių, čiaupų keitimui etc.).

Darbus atliko Mbohtongo kaimo gyventojai 2022 m. vasario – liepos mėnesiais. Projektui skirta suma – 7 260 Eur.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Simple Image Gallery Extended