Search our Site

Mes esame pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas iš visos Europos, susivieniję dėl bendro tikslo – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse, bendradarbiaujant su vietinėmis pranciškonų bendruomenėmis. Norime atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus paraginimą, kuris teigia, jog „prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems prieigos prie geriamojo vandens“ (Enciklika „Laudato si“, 30).

Suprasdami, jog nepajėgsime padėti visiems, nutarėme pirmiausia pagelbėti „tikėjimo namiškiams“ (žr. Gal 6, 10), tai yra katalikų bendruomenėms, kurioms priklauso ir Pranciškoniškosios šeimos nariai. Tačiau, nors vietiniai pranciškonai įsipareigoja koordinuoti įgyvendinamus projektus, naudos gavėjai bus visi vietinės bendruomenės žmonės, nepaisant to, kokie yra jų religiniai įsitikinimai.

Ši iniciatyva remiasi savanoriškais pagrindais, todėl nei lėšų rinkimas, nei
projekto įgyvendinimas nereikalauja administracinių kaštų ir 100 proc. aukų skiriama pagrindiniam tikslui. Ir Europoje, ir atitinkamose Afrikos bendruomenėse ši iniciatyva kilo iš paprastų žmonių, kurie nusprendė imtis konkrečių veiksmų, norėdami padėti stokojantiesiems.

Vieno vandens gręžinio įrengimas kainuoja apie 10 000 Eur. Nuoširdžiai dėkojame jums už kiekvieną auką, kuri padeda užtikrinti saugų geriamąjį vandenį labiausiai pažeidžiamiems žmonėms.

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas, šiandien skaičiuoja apie 174 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Pasauliečių pranciškonų ordinui priklauso šeimos ir pavieniai žmonės, kurie gyvena pagal popiežiaus patvirtintą Regulą, buriasi į brolijas, vykdo socialines ir visuomenines iniciatyvas, liudija tikėjimą savo aplinkoje. OFS turi visišką autonomiją, koordinuotą struktūrą ir yra tiesiogiai pavaldus Šventajam Sostui.

Daugiau apie Pasauliečių pranciškonų ordiną pasaulyje ir Lietuvoje: ciofs.info ir ofs.lt.