Search our Site

Kamerūno Tolimosios Šiaurės regiono Mayo-Kani rajono administracinis vienetas vadinasi Moulvoudaye. Jame esantis Bagnai kaimas yra nuošali vietovė su maždaug 1000 gyventojų, į kurią sausuoju sezonu užklysta daug klajoklių, ieškančių vandens sau ir gyvuliams. Kaimo gyventojai priklauso Tupuri, Massa, Musgum, Fulani ir kitoms mažesnėms gentims, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis – žemdirbystė ir gyvulininkystė. Kaip ir dauguma kitų Kamerūno Tolimosios Šiaurės regiono kaimų, Bagnai yra pusdykumė, kurioje kritulių būna vos 3–4 mėnesius (nuo liepos iki spalio), o 8–9 mėnesius (nuo lapkričio iki birželio) tęsiasi didelė sausra. Dėl klimato kaitos patiriant vis didesnę Sacharos dykumos įtaką, vanduo Bagnai-Moulvoudaye yra labai svarbus. Sausojo sezono metu žemės paviršiuje vandens iš viso nėra, upės labai greit išdžiūsta, ieškodami vandens žmonės keliauja iš vienos vietovės į kitą. Trūkstant geriamojo vandens nyksta žemės ūkio pasėliai, kyla tokios sveikatos problemos kaip cholera ir vidurių šiltinė, kurios šiuose kaimuose labai paplitusios.

Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino seserų kongregacija (TSSF) jau 45 metus tarnauja Moulvoudaye, bendradarbiaudama su Gerojo Ganytojo parapija ir vietiniais gyventojais švietimo, socialinėje ir pastoracinėje srityse. Seserys liudija, kad šiai tipiškai kaimo vietovei būdingas didelis skurdas ir aukštas neraštingumo lygis, o daugiau kaip 60 proc. gyventojų (ypač moterų) dėl skurdo ir ankstyvų santuokų neturi net pradinio išsilavinimo. Šioje Kamerūno dalyje OFS nėra, tačiau pranciškonišką charizmą čia liudija TSSF seserys, įsipareigojusios padėti vietovės nuskriaustiesiems.

Daugelį metų TSSF seserys bandė pagerinti vandens situaciją ir keturis kartus organizavo šulinių kasimą rankomis, kuris dėl uolų ir akmenų visada baigdavosi nesėkme. Ilgą laiką kaimo gyventojai kartu su savo galvijais gerdavo iš vienintelio geriamojo vandens šaltinio. Visi ateidavo į prie to paties šaltinio pasisemti vandens gėrimui, maisto gaminimui, prausimuisi, skalbimui, statyboms, gyvulių girdimui, augalų laistymui etc. Dėl buitinių poreikių kiekviena šeima užtrukdavo daugiau nei 30 minučių, kol pripumpuodavo bent dienai reikalingo vandens kiekį. Žmonės praleisdavo visą dieną tam, kad parsineštų vandens, kai kurie laukdami eilėje miegodavo, kiti kovodavo tarpusavyje arba grįždavo namo be vandens.

„Well4Africa“ vandens projekto tikslas buvo išgręžti ir įrengti paprastą gręžinį, kad Bagnai kaimo žmonės būtų aprūpinti geriamuoju vandens ištisus metus. Bagnai-Moulvoudaye vandens projektą sudarė 65 metrų gylio gręžinio išgręžimas, rankiniu būdu valdomos pompos konstrukcija ir vandens gręžinio aptvėrimas dėl higieninių priežasčių.

Gavusi Yagoua vyskupo leidimą Gerojo Ganytojo parapija paskyrė vandens gręžiniui žemės sklypą, kuriame visi žmonės galės vandeniu naudotis nemokamai. Siekdama užtikrinti vandens projekto priežiūrą, tvarumą ir apsaugą, bendruomenė įkūrė komitetą, kuriam priklauso kaimo pirmininkas ir techniniai specialistai. Vietinė bendruomenė prisidėjo prie šio vandens projekto įgyvendinimo ir toliau pagal savo galimybes rinks nedideles metines sumas gręžinio priežiūrai.

Vandens projekto naudos gavėjai – daugiau kaip 2000 žmonių iš Bagnai ir aplinkinių kaimų. Ypač laimingi moterys ir vaikai, nes dabar jie gali savo laiką skirti šeimai ir nebegaišta daugybės valandų nešdami vandenį kasdienėms reikmėms. Kaimo gyventojai gali auginti daržoves ir išspręsti savo sveikatos problemas.

Darbus atliko įmonė „Fondation Bethleem de Mouda“ 2023 m. spalio – gruodžio mėnesiais. Projektui skirta suma – 9000 eurų.

Socialinės akcijos „Well4Africa“ tikslas – užtikrinti žmogaus teisę į vandenį ir iškasti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse, kur įsikūrusi Pranciškoniškoji šeima. Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://www.well4africa.eu/index.php/lt/paaukok

  • 01
  • 02
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Simple Image Gallery Extended