Search our Site

Decentralizacija: Ši iniciatyva remiasi savanoriškais pagrindais, todėl nei lėšų rinkimas, nei
projekto įgyvendinimas nereikalauja administracinių kaštų tarpinių institucijų išlaikymui ir 100 proc. aukų skiriama pagrindiniam tikslui. Ir Europoje, ir atitinkamose Afrikos bendruomenėse ši iniciatyva kilo iš paprastų žmonių, kurie nusprendė imtis konkrečių veiksmų, norėdami padėti stokojantiesiems.

Ryšiai: Mes turime tiesioginius ryšius su tikslinėmis grupėmis – vietinėmis bendruomenėmis daugelyje Užsachario Afrikos šalių, todėl išvengiame bet kokios formos korupcijos įgyvendindami projektus.

Įgalinimas: Švarus vanduo įgalina vietines bendruomenes pagerinti savo kasdienio gyvenimo sąlygas užsiimant žemdirbyste, auginant gyvulius ir naminius paukščius, sodinant medžius. Daugiau vaikų, ypač mergaičių, turi galimybę lankyti mokyklą. Taip pat sumažėja vandeniu plintančių ligų, tokių kaip viduriavimas ir dizenterija, paplitimas. Tad žmonėms duodama meškerė, o ne vien žuvis.

Solidarumas: Mes esame pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas iš visos Europos, susivieniję dėl bendro tikslo – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį savo broliams ir seserims Afrikoje.

Komandiškumas: Tai yra puiki galimybė Tau prisidėti kuriant gražesnį pasaulį!

„Kad visiems būtų užtikrinta prieiga prie vandens kaip pirminės gėrybės, reikalingi asmeniniai ir visuomeniniai pagarbos ir artimo meilės veiksmai, konkretūs pasirinkimai ir taisyklės, kurios prisidėtų užtikrinant teisės į gyvybę įgyvendinimą. Rūpinimasis šaltiniais, vandens baseinais ir jūromis yra neatidėliotina būtinybė. Deja, neužtenka jais rūpintis vien tam, kad būtų išvengta baudų ar susikurtas draugiškumo aplinkai įvaizdis. Esminės svarbos dalykas yra gerbti prigimtinę vandens vertę bet kuriame kontekste. Anot Biblijos, šuliniai buvo padaryti tam, kad giliu ir nematomu požeminiu vandeniu galėtų dalintis visi: vyrai ir moterys, vietiniai ir užsieniečiai (Plg. Pr 24, 10-22; Pr 29, 1-10; Jn 4, 7; Iš 2, 15-17). Tad vanduo pasirodo kaip efektyvus būdas vienyti žmonijos šeimą, o šuliniai prisideda, kad būtų įgyvendintas visuotinės sukurtų gėrybių paskirties principas, kur vanduo yra tokia sukurta ir bendra gėrybė“. (“Aqua fons vitae“, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos dokumentas, 7).

„Pagerintos vandens kokybės ir higienos nauda yra milžiniška. Vienas doleris, išleistas vandeniui ir higienai, sutaupo nuo 4 iki 12 dolerių vien išvengtų sveikatos apsaugos išlaidų“. (“Aqua fons vitae“, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos dokumentas, 51).


Šulinio teikiamos naudosMedžių sodinimas: sveikesnė ekosistema, pagerėjusi oro kokybė

Pagerėjusi sveikata: sumažėjęs vandeniu plintančių ligų, tokių kaip cholera, dizenterija ir viduriavimas, paplitimas bendruomenėje

Daržovių auginimas: papildomas maisto šaltinis ir padidėjusios vietinių šeimų pajamos

Ūkininkavimas: naminių gyvulių ir paukščių auginimas

Bažnyčios statyba: vanduo reikalingas statyboms ir plytų gamybai

Išsilavinimas: padidėjęs raštingumo lygis, ypač tarp mergaičių

Saugumas: mažiau išprievartavimo ir neplanuoto nėštumo atvejų bei lytiškai plintančių ligų, tokių kaip ŽIV/AIDS.